Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το πρωτοποριακό τραγούδι
του 1981 που
έμεινε κλασσικό (βίντεο)

Ήταν το καλοκαίρι του 1981 όταν πρωτακούστηκε αυτή η τραγουδάρα.

Από τότε έμεινε κλασσικό στην ιστορία της μουσικής!