Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσοχή! Εργασίες
στη λεωφόρο
Μαραθώνος (εικόνα)

Προσοχή στους οδηγούς που κινούνται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Μαραθώνος μεταξύ Πικερμίου και Ραφήνας (όχι σε όλη τη διαδρομή).

Γίνονται εργασίες κοπής και απομάκρυνσης ξερόχορτων από τη διαχωριστική νησίδα και υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.