Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κοπάζουν οι βοριάδες
Παραμένει ο
κίνδυνος φωτιάς

Με βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για την Παρασκευή 28 Ιουνίου, ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Αττική είναι υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3) και η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλή. 

Προσοχή λοιπόν παρότι οι βοριάδες κάπως κοπάζουν.