Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς και
την Τρίτη

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τρίτη 2 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Περιφέρεια Αττικής.

Η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλή.