Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς και
την Τετάρτη

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τετάρτη 3 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Αττική.

Η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλή.