Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς την Κυριακή
στην Αττική

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Κυριακή 14 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Αττική.

Η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλή.