Εκτύπωση αυτής της σελίδας

''Στο κόκκινο''
για φωτιά
η Αττική

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο στην ανατολική Αττική.

Ο χάρτης επικινδυνότητας όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενική;ς Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.