Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πορτοκαλί κίνδυνος
για φωτιά την
Κυριακή στην Αττική

''Πορτοκαλί'' συναγερμός την Κυριακή για κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ισχυροί βοριάδες στην ανατολική Αττική σύμφωνα με τον χάρτη προειδοποίησης.