Ο γάμος είναι ένα μυστήριο και κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά!